Thành Ngữ tiếng Nhật 1

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
悪事千里を走る : TIẾNG XẤU ĐỒN XA

• 悪い知らせは、すぐに届く。/悪事千里を走る。
Ill news comes apace.
• 悪い知らせは、向こうからやって来る。悪い知らせは、すぐに届く。/悪事千里を走る。
Ill news comes unsent for.
• 悪いうわさはすぐ広まる。/悪事千里を走る ;《諺》
Bad news has wings. / Bad news travels fast [quickly].
• 悪いうわさほどすぐに伝わるものだ。/悪事千里を走る ;《諺》
Ill news comes [flies, runs, travels] apace [fast]. / Ill news comes too soon. / Ill news never comes too late.
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top