Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Nà, Tết âm lịch có zìa VN chơi ko? Hay là có ở Osaka ko? Tết âm này anh qua đó ^^
lonelyinsnow
lonelyinsnow
Tết e vẫn ở Osaka nhé. Jin mang quà bánh chia cho e với nhá
Nè Lo bê bê, tuần sau anh qua đó đó. Có nghỉ lại Osaka 2 tối nhưng đi chơi Kyoto sợ zìa muộn hem gặp được kì này quá
lonelyinsnow
lonelyinsnow
Hem gặp được mà la lên chi. Đi chơi Kyoto mà nghỉ ở Osaka hả?
Đại gia có khác :D
Mà tuần sau e đi Kyoto á. Coi chừng gặp giữa đường đó nha :D
jindo_89
jindo_89
Nghỉ ở Kyoto mới là đại gia đó : ))) Dịp đó Kyoto đâu có vắng vẻ gì cho cam. Chắc người đông như trẩy hội luôn. Tính đi sáng tối về đó. Hôm sau đi tính đi Kobe. Lo đi Kyoto ngày nào?
lonelyinsnow
lonelyinsnow
Kyoto thì nghỉ xa xa trung tâm chút có sao :D
E đi cuối tuần sau. Có việc chút..
Top