Nhật Bản Học - Thông tin Nhật Bản

Thảo luận, đăng các bài về các chủ đề mang tính chuyên môn như văn hóa, lịch sử, chính trị , kiến trúc, mỹ thuật ... Nhật Bản.

Ẩm Thực Nhật Bản

Thảo luận về văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Giới thiệu các món ăn v...
Chủ đề
55
Bài viết
311
Chủ đề
55
Bài viết
311

Tôn giáo Nhật Bản

Về các tôn giáo như Thần Đạo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo
Chủ đề
10
Bài viết
41
Chủ đề
10
Bài viết
41

Lịch Sử Nhật Bản

Để hiểu người Nhật chúng ta cần tìm hiểu lịch sử của họ.
Chủ đề
37
Bài viết
79
Chủ đề
37
Bài viết
79

Văn hóa Nhật Bản

Thảo luận về văn hóa và phép xử thế, giao tiếp của người Nhật
Chủ đề
166
Bài viết
535
Chủ đề
166
Bài viết
535

Lễ Hội Nhật Bản

Giới thiệu và thảo luận về các lễ hội trong năm khắp các miền tại Nhật Bản.
Chủ đề
39
Bài viết
110
Chủ đề
39
Bài viết
110

Văn học Nhật Bản

Giới thiệu, tìm hiểu và thảo luận về kho tàng văn học đồ sộ của xứ sở Phù Tang.
Chủ đề
8
Bài viết
34
Chủ đề
8
Bài viết
34

Kinh tế Nhật Bản

Cùng tìm hiểu, thảo luận về một trong những nền kinh tế lớn của thế giới.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giáo dục Nhật Bản

Tìm hiểu, thảo luận về nền giáo dục Nhật Bản.
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Kiến trúc Nhật Bản

Tìm hiểu về những nét độc đáo trong kiến trúc Nhật Bản
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Chính trị Nhật Bản

Chính trị là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của Nhật Bản. Hãy cùng tìm hiểu những điểm tốt xấu của chính trường Nhật Bản.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Phong tục Nhật Bản

Tìm hiểu về các phong tục độc đáo của xứ sở hoa Anh Đào.
Chủ đề
2
Bài viết
6
Chủ đề
2
Bài viết
6

Xã hội Nhật Bản

Tìm hiểu về cấu trúc cũng như vấn đề trong xã hội như dân số già v.v.. Mà Nhật Bản đang phải đối mặt.
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Khoa học kỹ thuật Nhật Bản

Tìm hiểu về nền khoa học tân tiến của Nhật Bản.
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Địa lý Nhật Bản

Thảo luận về môi trường địa lý, đặcđiểm tự nhiên của Nhật Bản.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Du lịch Nhật Bản

Giới thiệu, thảo luận về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Nhật.
Chủ đề
3
Bài viết
20
Chủ đề
3
Bài viết
20

Mỹ thuật Nhật Bản

Thảo luận về mỹ thuật, hội họa Nhật Bản.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Điện ảnh, âm nhạc Nhật Bản

Tìm hiểu về điện ảnh và âm nhạc Nhật Bản.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Người Nhật

Thảo luận về nguồn gốc, đặc điểm nhân chủng của người Nhật.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giao thông Nhật Bản

Chủ đề
3
Bài viết
4
Chủ đề
3
Bài viết
4
Top