TỪ VỰNG

文字.語彙
Từ vựng, từ lóng, thành ngữ,... tiếng Nhật.
Trả lời
1
Lượt xem
1,788
Trả lời
0
Lượt xem
2,015
Trả lời
22
Lượt xem
4,133
Top