Chuyên sâu về NB & hot news

Phần này sẽ là nơi bạn có thể gửi hay đọc các bài viết có tính nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó của Nhật và các tin nóng của diễn đàn.

Tin tức

Khu vực dành cho các tin tức về Nhật bản. Xin đừng thảo luận ở đây.
Chủ đề
2.1K
Bài viết
2.8K
Top