KINH NGHIỆM- KIẾN THỨC - TIN TỨC

Dành cho việc thảo luận về kinh nghiệm sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.
CẤM QUẢNG CÁO.

ĐIỂM TIN

Điểm tin Nhật Bản.
Chủ đề
22
Bài viết
42
Chủ đề
22
Bài viết
42

VIỆC LÀM-LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI NHẬT

Thảo luận về việc làm tại Nhật hay tại các công ty Nhật và những chuyện liên quan đến chủ đề làm việc, quan hệ công việc với người Nhật.
Chủ đề
124
Bài viết
1,261
Chủ đề
124
Bài viết
1,261

ĐỌC TRƯỚC KHI ĐẾN NHẬT

Cẩm nang dành cho những người chuẩn bị đến Nhật.
Chủ đề
74
Bài viết
314
Chủ đề
74
Bài viết
314

KINH DOANH LIÊN QUAN ĐẾN NHẬT

Khu vực dành để thảo luận kinh nghiệm, ý tưởng kinh doanh liên quan đến Nhật.
Chủ đề
10
Bài viết
45
Chủ đề
10
Bài viết
45

CUỘC SỐNG TẠI NHẬT

Thảo luận về cuộc sống, sinh hoạt tại Nhật.
Chủ đề
8
Bài viết
21
Chủ đề
8
Bài viết
21

Quan hệ Việt-Nhật

Thảo luận về mối quan hệ Việt-Nhật. Sự khác biệt và tương đồng giữa hai dân tộc..
Chủ đề
677
Bài viết
780
Chủ đề
677
Bài viết
780

MUA SẮM - TIÊU DÙNG TẠI NHẬT

Thảo luận về mua sắm và tiêu dùng ở Nhật Bản. Cấm quảng cáo ở đây.
Chủ đề
106
Bài viết
720
Chủ đề
106
Bài viết
720

VIỆT NAM TRONG MẮT NGƯỜI NHẬT

Người Nhật nghĩ gì, nói gì về Việt Nam chúng ta.
Chủ đề
7
Bài viết
15
Chủ đề
7
Bài viết
15

DU HỌC NHẬT BẢN

Tổng hợp thông tin về du học Nhật Bản.
Chủ đề
33
Bài viết
597
Chủ đề
33
Bài viết
597
Top