Từ Lóng tiếng Nhật 4

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
火を見るより明らか : RÕ NHƯ BAN NGÀY ( 1 TÌNH TIẾT, 1 SỰ THẬT, 1 VỤ VIỆC...)

• 火を見るより明らか
as clear as day
• それは一目瞭然だ。/それは火を見るより明らかだ。
It's as clear as day. // It's as plain as day.
• (that以下)は火を見るより明らかだ
It is as clear as day that
• 火を見るより明らかである
be as plain as daylight
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top