Hướng dẫn các công việc hạch toán kế toán thuế.

Linhnguyen06

New Member
+ Việc thứ nhất đánh giá các chứng từ và hồ sơ pháp lý của công ty đã đủ và xác thực chưa :

– Kiểm tra đã với đăng ký cách trích khấu hao theo thông tư 45/2013 chưa?
học kế toán ở đâu tốt nhất

– Kiểm tra xem đã sở hữu đăng ký dùng account ngân hàng chưa?
– Ngành nghề trên đăng ký marketing mang ưng ý có hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ chưa?

– Kiểm tra vốn góp đã góp đủ chưa (Đối chiếu vốn trên đăng ký buôn bán với số dư mang bây giờ trên tài khoản 4111

– Kiểm tra chiếc 06/GTGT của công ty để xem thời gian vận dụng thuế theo cách được khấu trừ ( siêu thị mới ra đời hoặc đã thành lập lâu rồi nhưng có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ/1 năm)

– Kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn của nhà hàng ( Tránh tình trạng chưa phát hành thông báo nhưng hóa đơn vẫn đưa vào sử dụng)

học kế toán thực hành ở đâu

+ Hàng tháng/quý kê khai thuế GTGT, thuế TNCN (nếu có), khiến BC tiêu dùng hóa đơn, tính thuế TNDN lâm thời nộp (nếu có) phát sinh số tiền thì đem nộp tiền và ko bắt buộc nộp tờ khai, hạn nộp của ngày tháng 20 của tháng sau, hạn nộp quý ngày 30 tháng tiếp theo của quý sau.

+ Hướng dẫn các công tác hạch toán kế toán thuế.

– Đầu năm kế toán lập bút toán kết chuyển lợi nhuận năm nay về lợi nhuận năm trước.
– Trích thuế môn bài đầu năm.
– Hạch toán hóa đơn đầu vào, và những chứng từ chi phí, chúng từ khác …
– Hạch toán hóa đơn đầu ra
– Hạch toán chứng từ Ngân hàng
– Kết chuyển thuế GTGT ( Nguyên tắc kết chuyển theo số thuế sở hữu giá trị nhỏ)

* Kiểm tra thuế : Thuế Đầu vào đối chiếu bảng kê mua vào ở phần báo cáo thuế có PS nợ TK 133 trên bảng cân đối tài khoản

* Thuế Đầu ra đối chiếu bảng kê bán ra ở phần báo cáo thuế sở hữu PS C ó TK 3331 trên bảng cân đối tài khoản

* Kiểm tra tổng hợp thuế : đối chiếu bảng tờ khai tổng hợp ở phần báo cáo thuế giả dụ nảy sinh ở chỉ tiêu 40 thì đối chiếu cần = sở hữu số dư với TK 3331 trên bảng cân đối tài khoản. Nếu nảy sinh trên chỉ tiêu 43 thì đối chiếu buộc phải = có số dư nợ TK 133 trên bảng cân đối tài khoản

– Tính giá vốn hàng tồn kho. ( số tiền tồn trên bảng tổng hợp hàng tồn kho = số tiền bên dư nợ TK 156 trên bảng cân đối tài khoản)

– Kiểm tra công nợ buộc phải thu, bắt buộc trả, công nợ khác TK: 131,331,141,138,…
học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất hà nội

* Cách kiểm tra:
Số tiền bên dư nợ của bảng tổng hợp công nợ = Số tiền bên dư nợ của trương mục công nợ tương ứng trên bảng cân đối account , và kiểm tra số tiền dư sở hữu tương tự.

– Cuối tháng Lập bảng phân bổ mức giá trả trước Ngắn hạn.

* Đối chiếu số tiền trên cột giá trị còn lại của bảng phân bổ ngắn hạn = Số tiền Bên dư nợ trương mục 142 của bảng cân đối tài khoản.

– Cuối tháng Lập bảng phân bổ chi phí CCDC và mức giá trả trước dài hạn.

* Đối chiếu số tiền trên cột giá trị còn lại của bảng phân bổ dài hạn = Số tiền Bên dư nợ trương mục 242 của bảng cân đối tài khoản

– Cuối tháng Lập bảng phân bổ khấu hao

* Đối chiếu bảng phân bổ khấu hao với bảng cân đối account .
Đối chiếu Số tiền trên cột giá trị nguyên giá TSCĐ = Số tiền bên dư nợ TK 2111. Số tiền trên cột khấu hao lũy kế cuối kỳ = Số tiền bên dư có TK 214

– Cuối tháng tính lương , hạch toán lương , trích các khoản BHXH theo lương

– Chi lương ( Nếu siêu thị lấy lương bên nội bộ để hạch toán bên thuế thì các bạn lấy số liệu từ nội bộ, Còn trường hợp không thì bắt buộc cân đối lương bổng và những khoản, chế độ đưa vào cho phù hợp)

***GHI CHÚ :
+ Nếu doanh nghiệp là dịch vụ thì bạn làm cho thêm bước tập kết giá thành cho từng dịch vụ trên account 154 ( chi tiết Vật liệu, nhân công, mức giá chung cho dịch vụ) sau ấy tính chi phí dịch vụ.
+ Nếu là siêu thị chế tạo thì những bạn nên thêm những bước sau; Xuất kho NVL để sản xuất, tụ hợp tầm giá của từng sản phẩm trên trương mục 154 sau đấy tính mức giá sản phẩm, tiếp tới nhập kho thành phẩm

+ Thực hiện những bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.
– Kết chuyển những khoản giảm trừ doanh thu Nợ TK 511/Có TK 521
– Kết chuyển doanh thu trong kỳ : Nợ TK 511/Có TK 911
– Kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ. Nợ TK 911/Có TK 632
– Kết chuyển mức giá HĐTC Nợ TK 911/Có TK 635
– Kết chuyển chi phí quản lý DN & BH Nợ TK 911/Có TK 642
– Kết chuyển tầm giá khác Nợ TK 911/Có TK 811
– Kết chuyển giá tiền thuế TNDN trong kỳ Nợ TK 911/Có TK 821
– Kết chuyển lãi, lỗ trong kỳ :

– Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính Nợ TK 515/Có TK 911
– Kết chuyển thu nhập khác Nợ TK 711/Có TK 911

Nếu lãi Nợ TK 911/Có TK 421
Nếu lỗ Nợ TK 421/Có TK 911
+ Sau khi lập được bảng cân đối tài khoản thì lập BCTC trên HTKK 3.3.8 và khiến thuyết minh CBTC
– Bảng lưu chuyển tiền tệ
– Bảng cân đối tài khoản
– Thuyết minh BCTC
– Quyết toán thuế TNDN
– Quyết toán thuế TNCN
In đóng thành 1 bộ lưu tại công ty
– Bộ BCTC năm bao gồm:
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng kết quả XSKD
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top