Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Các thủ tục cần thiết để xin đổi quốc tịch Nhật

    thanks theneotwo rất nhiều. Mình cũng như nhiều bạn đang đợi kết quả từ BMTY.
  2. L

    Các thủ tục cần thiết để xin đổi quốc tịch Nhật

    Chào bạn BMTY Mình hiện sinh sống và làm việc ở Nhật được 4 năm hơn, qua tháng 5 năm sau là tròn 5 nặm Mình có ý định nhập tịch, đã đọc qua bài của bạn và tham khảo thêm 1 số senpai. Mình định tháng 4 năm sau nghĩ việc sau đó tìm việc 1 nơi khác để làm và apply quốc tịch như ban vào tháng 7...
Top