kaze151

Liên hệ

Skype
kaze151

Chữ ký

......số phận của gió là đơn độc....vì gió không tìm được cỏ cho riêng mình. Cứ bay mãi, bay mãi.......Đến một ngày, bỗng nhận ra......rằng....
Top