CHỮ HÁN

漢字
Chữ Hán (Kanji) trong tiếng Nhật.
Trả lời
3
Lượt xem
17,499
Lorena
Trả lời
4
Lượt xem
2,821
Trả lời
10
Lượt xem
4,671
Trả lời
1
Lượt xem
2,131
Trả lời
2
Lượt xem
1,916
Trả lời
3
Lượt xem
1,897
Trả lời
1
Lượt xem
1,645
Top